Obchody 71. rocznicy zagłady gett w Falenicy i Rembertowie

20 sierpnia 2013 r. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczcić jej ofiary, na uroczyste spotkanie, połączone z modlitwą ekumeniczną przy pomniku upamiętniającym zagładę Żydów Falenicy.

26 sierpnia 2013 r. o godz. 19.00 zapraszamy Państwa na wspaniały koncert Mikołaja Trzaski z zespołem IRCHA Clarinet Quartet do KINOkawiarni Stacja Falenica, ul. Patriotów 44A w Warszawie.
Muzycy zaprezentują słuchaczom jeden z najciekawszych nurtów poszukiwań współczesnego obrazu muzyki żydowskiej w Polsce. Układ muzyczny koncertu i wybór utworów ma na celu poszukiwanie wspólnego mianownika w jazzie, tradycyjnej muzyce chasydzkiej, klezmerskiej i ludowej żydowskiej.
Muzycznie pragniemy uczcić wstrząsające wydarzenie jakim była zagłada ludności żydowskiej 71 lat temu (20.08.1942) na terenach od Rembertowa do Falenicy.
Wstęp wolny.

71 lat temu, w cieniu zagłady Żydów Warszawy, dokonała się tragedia żydowskich mieszkańców pasa osiedli położonych na wschód od stolicy. 20 sierpnia 1942 r., w dzień po inicjującej zbrodnicze dzieło likwidacji getta w Otwocku, hitlerowcy uczynili to samo z gettem w Falenicy. Sześć i pół tysiąca jego mieszkańców załadowano do wysypanych niegaszonym wapnem bydlęcych wagonów i wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Razem z nimi pojechało na śmierć w komorach gazowych półtora tysiąca Żydów z getta w Rembertowie, których tego samego dnia przepędzono na rampę kolejową w Falenicy. Trasa piętnastokilometrowego marszu znaczona była ciałami tych, co nie nadążali.
Dzień później w podobny sposób zlikwidowano getto w Mińsku Mazowieckim. 26 sierpnia hitlerowcy przystąpili do mordowania żydowskich więźniów obozu pracy w Karczewie. Akcja dobijania resztek Żydów linii otwockiej trwała aż do wiosny. W maju 1943 r. wysadzono w powietrze barak w tartaku Najwera, z uwięzionymi w nim ostatnimi Żydami falenickimi.
Tak znikła z naszych miejscowości społeczność żydowska, lokalna społeczność obywateli Rzeczypospolitej.

Komitet Upamiętnienia Zagłady Gett w Falenicy i Rembertowie

Koncert wspierają finansowo: Urząd Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy,
fundacja Europejski Instytut Kultury, KINOkawiarnia Stacja Falenica.

Warto odwiedzić