Wawer to największa, a zarazem najbardziej zielona dzielnica Warszawy. Warto korzystać z walorów przyrodniczych naszego miasta, niespotykanych w innych stolicach europejskich. Północno-wschodnią część Wawra, u zbiegu ulic Czecha i Kościuszkowców, zajmuje Rezerwat Przyrody Las im. Jana III Sobieskiego, będący jednym z dziewięciu rezerwatów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

 

 Na początku XX w. ten kompleks leśny nazywano Lasem Wawerskim. Wchodził w skład ogromnych dóbr wilanowskich hrabiego Adama Branickiego. Rezerwat, obejmujący ponad 100 ha, utworzono w 1952 roku w celu ochrony znajdujących się na tym terenie fragmentów starodrzewu dębowego, będącego częścią pierwotnej Puszczy Mazowieckiej. W Rezerwacie możemy podziwiać drzewostan sosnowo-dębowy i lipowo-dębowy, czyli fragmenty naturalnego lasu mieszanego i liściastego, typowego dla dawnych obszarów leśnych na Mazowszu.

Spotykamy tu, gatunki objęte ścisłą ochroną: lilię złotogłów, orlika pospolitego, bluszcz pospolity, goździk piaskowy oraz objęte częściową ochroną: konwalię majową, kalinę koralową, pierwiosnek lekarski, kruszynę pospolitą, turówkę leśną.

 

Rezerwat Króla Jana III Sobieskiego to również ostoja rzadko spotykanych zwierząt: kuny leśnej, borsuka, dzięcioła czarnego, myszołowa i dzięcioła średniego, puszczyka, jastrzębia. Poza tym można tu spotkać padalca i zaskrońca. Zdarza się, że natkniemy się w rezerwacie na sarnę czy lisa, a nawet dzika albo łosia.

 

Dziś, na początku XXI w., mamy możliwość wyobrażenia sobie, jak kiedyś wyglądała mazowiecka puszcza. W części rezerwatu wytyczono dróżki i ścieżki turystyczne, postawiono wiaty, ławki. Znajdziemy tu zarówno place zabaw dla najmłodszych, jak i ścieżkę edukacyjną dla uczniów.

 

Kompleks Leśny jest także miejscem pamięci. Od ul. Kościuszkowców przylega do niego cmentarz ofiar II wojny światowej, natomiast od ul. Korkowej – cmentarz parafialny. Od strony Wesołej, przy ul. Jagiellońskiej, znajduje się Obelisk Piłsudskiego, ustawiony dla upamiętnienia ćwiczeń Legionów Piłsudskiego.

 

Agnieszka Maria Wygoda

 

Źródła:

1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Las_im._Jana_III_Sobieskiego

2. „Rezerwat przyrody im. Króla Jana III Sobieskiego”, http://www.twoja-praga.pl/praga/parki/1371.html

3. Mazowiecki Park Krajobrazowy, http://www.parkiotwock.pl/index.php/o-parku-mpk

 

[fcomment}

 

Warto odwiedzić