Na spacer do… Rezerwatu Przyrody im. Jana III Sobieskiego

Wawer to największa, a zarazem najbardziej zielona dzielnica Warszawy. Warto korzystać z walorów przyrodniczych naszego miasta, niespotykanych w innych stolicach europejskich. Północno-wschodnią część Wawra, u zbiegu ulic Czecha i Kościuszkowców, zajmuje Rezerwat Przyrody Las im. Jana III Sobieskiego, będący jednym z dziewięciu rezerwatów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Czytaj więcej...

Warszawski wujek i UB

Trudni mężczyźni

Wojenna codzienność i szef- złodziej

Czasy szkolne pana Bohdana

Perypetie przedwojennego ministranta

Jak pan Bohdan trafił do Falenicy

Ubieranie latarni

Koty na płocie

Bałwany

Wspomnienia z rodzinnego domu w Radomsku

Matura, studia i głód ładnych ubrań

Czarna legenda Jezuitów

Zabawa w Indian

Randki i prywatki

Rozrywki szkolne

Rozrywki letnie i zimowe

Młodzież 60 lat temu

Dziewczęta i chłopcy po szkole

Refleksje o PRL-u

Moda szkolna

Moda młodzieżowa

Polskie problemy

Klasowe etosy społeczne

Fascynacje i wynaturzenia w PRL-u

Edukacja powojenna

Bikiniarze

Wczesne dzieciństwo

Ucieczka z kolonii

Atrakcje wawerskie

Przeprowadzka do Wawra

Podziały Społeczne

Tajny Klub piłki nożnej

Piaskowa Góra (narty!)

Straż pożarna- szkoła życia dla młodzieży (pan Kobuz- handlarz końmi)

Przygoda w stawie przy szpitalu kolejowym

Potańcówki na Delmacha

Organizacje społeczne i harcerskie w Międzylesiu (pan Sobociński)

Kino objazdowe w straży pożarnej

Harcerskie wycieczki do Macierówki

Dzieciństwo w domy nad fryzjerem

Zabawy na rurkach przy przejeździe kolejowym (pan Sobociński)

Na łyżwach na bagienku

Teatry za okupacji

Czas bez zabaw

Więźniowie carscy osiedleni przymusowo w Międzylesiu (przed wojną)

Mieszkańcy Międzylesia przed wojną

Dlaczego ludzie przeprowadzili się do Międzylesia

Czasy szkolne

Poznawanie Falenicy z psem

Falenica się nie bawi, tylko coraz mocniej śpi

Codzienność pani Janeczki

Praca i archiwum redaktora

Pismo Rezonans

Pierwsze numery Między nami Aninaniami

Warto odwiedzić